ODY Belgesi Nedir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY belgesi nasıl alınır?

ODY belgesi eğitimine başvuru yapmak için en az ortaokul mezunu olmanız gerekmektedir. Ody3 belgesi için toplam eğitim süresi 95 saat olup, Ody4 belgesi için ise 72 saat eğitime devam etme zorunluluğu vardır. Bu eğitimleri alan yönetici adayları Milli Eğitim Bakanlığının yapacak olduğu Mesleki Yeterlilik Sınavına girerek en az 70 puan almaları gerekmektedir. Bu puan barajını aşan adaylar Orta Düzey Yönetici Unvanına sahip olurlar.

ODY belgesini almanın şartları nelerdir?

ODY belgesi için ön şart olarak en az ORTAOKUL mezunu olmak gerekmektedir. Ortaokul mezunu olan yönetici adayları ody belgelerinden birine başvuru yapabilirler.

Eğitime Başvuru için Gerekli Evraklar:

  • Kimlik Fotokopisi
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Diploma fotokopisi (veya mezuniyet durumunu gösteren belge)
  • Sabıka kaydı belgesi

ÜDY Belgesi Nedir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermekte olan bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri pozisyonda veya bu unvanlarla istihdam edilen kişilere üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici olarak ifade edilir.

ÜDY belgesi nasıl alınır?

ÜDY belgesi eğitimine başvuru yapmak için en az lise mezunu olmanız yeterlidir. Üdy3 belgesi için toplam eğitim süresi 104 saat olup, Ody4 belgesi için ise 105 saat eğitime devam etme zorunluluğu vardır. Bu eğitimleri alan yönetici adayları Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu Mesleki Yeterlilik Sınavına girerek en az 70 puan almaları gerekmektedir. Bu puan barajını aşan adaylar Orta Düzey Yönetici Unvanına sahip olurlar. Not: Derslerin %80 nine katılım zorunludur.

ÜDY belgesini almanın şartları nelerdir?

Üst düzey yönetici belgesi olabilmek ve eğitime katılmak için yönetmeliğin belirlediği bazı şartlar bulunmaktadır. Üdy belgesi almak için ön şart en az ortaöğretim mezunu yani lise ve dengi okullardan mezun olmak gerekmektedir. Bu şarta haiz olanlar eğitime katılmaya hak kazanırlar. Üdy belgesi eğitiminin muhteviyatına göre ders süreleri belge türüne göre farklılık arz eder. Üst düzey yönetici eğitimlerine katılmak zorunludur. Müfredatta belirtilen derslerin en az %80′ ine katılmak gerekmektedir.

Eğitime Başvuru için Gerekli Evraklar:

  • Kimlik Fotokopisi
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Diploma fotokopisi (veya mezuniyet durumunu gösteren belge)
  • Sabıka kaydı belgesi